Full index

Package indexes


a c d e g i k l m n o p r s t u _
a
top
Class ADBClass
ADBClass in ADBClass.class.php
ADBClass absztrakt ős
Page ADBClass.class.php
ADBClass.class.php in ADBClass.class.php
Class ADBListClass
ADBListClass in ADBListClass.class.php
Lista osztályok tulajdonságai.
Page ADBListClass.class.php
ADBListClass.class.php in ADBListClass.class.php
Method add
IsMySQLListClass::add() in IsMySQLListClass.class.php
Új rekordok hozzáadása több táblához
Method add
IIsDBListClass::add() in IIsDBListClass.class.php
A listához új elem hozzáadása
Class AmbiguousException
AmbiguousException in AmbiguousException.class.php
AmbiguousException
Page AmbiguousException.class.php
AmbiguousException.class.php in AmbiguousException.class.php
c
top
Variable $className
IsMySQLListClass::$className in IsMySQLListClass.class.php
A listában tárolandó objektum típus
Variable $count
IsMySQLListClass::$count in IsMySQLListClass.class.php
A lekérdezésre illeszkedő rekordok száma
Variable $count
ADBListClass::$count in ADBListClass.class.php
A lekérdezésre illeszkedő rekordok száma
Method count
IsMySQLClass::count() in IsMySQLClass.class.php
Method countPages
IsMySQLListClass::countPages() in IsMySQLListClass.class.php
Method countPages
IIsDBListClass::countPages() in IIsDBListClass.class.php
Egyszerre minimum hány oldal szükséges a lista összes elemének megjelenítésére adott limit mellett
Method countRecords
IsMySQLListClass::countRecords() in IsMySQLListClass.class.php
Method countRecords
IIsDBListClass::countRecords() in IIsDBListClass.class.php
Összesen hány rekordra illeszkedik a lista ( lekérdezés )
d
top
Variable $defaultTablelist
IsMySQLListClass::$defaultTablelist in IsMySQLListClass.class.php
A megvalósítandó táblák listája.
Method delete
IsMySQLListClass::delete() in IsMySQLListClass.class.php
Rekord törlés mezőn értéke
Method delete
IIsDBListClass::delete() in IIsDBListClass.class.php
Egy tábla rekordjainak törlése
e
top
Variable $endLinkText
ADBListClass::$endLinkText in ADBListClass.class.php
Az utolsó oldalra ugró link szövege
Method endLinkText
ADBListClass::endLinkText() in ADBListClass.class.php
g
top
Method getFields
IsMySQLListClass::getFields() in IsMySQLListClass.class.php
A táblalista szerint az összes lehetséges mező nevének lekérdezése,
Method getFields
IsMySQLClass::getFields() in IsMySQLClass.class.php
A táblalista szerint az összes lehetséges mező nevének lekérdezése,
i
top
Variable $isSqlQuery
IsMySQLClass::$isSqlQuery in IsMySQLClass.class.php
Sql kérés volt-e megadva az init() paramétereként.
Page IncompatibleTable.class.php
IncompatibleTable.class.php in IncompatibleTable.class.php
Page IteratorEndException.class.php
IteratorEndException.class.php in IteratorEndException.class.php
Class IIsDBClass
IIsDBClass in IIsDBClass.class.php
IIsDBClass interfész
Page IIsDBClass.class.php
IIsDBClass.class.php in IIsDBClass.class.php
Class IIsDBListClass
IIsDBListClass in IIsDBListClass.class.php
IIsDBListClass interfész
Page IIsDBListClass.class.php
IIsDBListClass.class.php in IIsDBListClass.class.php
Class IncompatibleTable
IncompatibleTable in IncompatibleTable.class.php
IncompatibleTable
Method init
IsMySQLListClass::init() in IsMySQLListClass.class.php
Lista inicializálása
Method init
IIsDBListClass::init() in IIsDBListClass.class.php
Lista inicializálása
Method init
IsMySQLClass::init() in IsMySQLClass.class.php
Objektum inicializálása
Method init
IIsDBClass::init() in IIsDBClass.class.php
Egy rekord kiválasztása
Class IsMySQLClass
IsMySQLClass in IsMySQLClass.class.php
Adatbázis táblákat megvalósító osztály
Class IsMySQLListClass
IsMySQLListClass in IsMySQLListClass.class.php
Lista osztály
Class IteratorEndException
IteratorEndException in IteratorEndException.class.php
IteratorEndException
Page IsMySQLClass.class.php
IsMySQLClass.class.php in IsMySQLClass.class.php
Page IsMySQLListClass.class.php
IsMySQLListClass.class.php in IsMySQLListClass.class.php
k
top
Variable $keyName
ADBClass::$keyName in ADBClass.class.php
Táblákat összekapcsoló mező neve
Variable $keyValue
IsMySQLClass::$keyValue in IsMySQLClass.class.php
A táblákat összekapcsoló mező értéke
l
top
Variable $limit
IsMySQLListClass::$limit in IsMySQLListClass.class.php
Limit, ami az inicializáláskor lett megadva
m
top
Method maxpage
IsMySQLListClass::maxpage() in IsMySQLListClass.class.php
countPages() aliasa
Method maxpage
ADBListClass::maxpage() in ADBListClass.class.php
n
top
Variable $new_properties
IsMySQLClass::$new_properties in IsMySQLClass.class.php
Az értékadás feltöltődő asszociatív tömb
Variable $nextLinkText
ADBListClass::$nextLinkText in ADBListClass.class.php
A következő oldalra ugró link szövege
Page NotIssetPropertyException.class.php
NotIssetPropertyException.class.php in NotIssetPropertyException.class.php
Method nextLinkText
ADBListClass::nextLinkText() in ADBListClass.class.php
Class NotIssetPropertyException
NotIssetPropertyException in NotIssetPropertyException.class.php
NotIssetPropertyException
o
top
Method offsetSet
IsMySQLClass::offsetSet() in IsMySQLClass.class.php
Adott indexű elem értékének beállítása
Method offsetUnset
IsMySQLClass::offsetUnset() in IsMySQLClass.class.php
Adott indexű elem érvénytelenítése
p
top
Variable $page
IsMySQLListClass::$page in IsMySQLListClass.class.php
Aktuális oldal száma, ha már lekértünk egy oldalt.
Variable $pageLinkPattern
ADBListClass::$pageLinkPattern in ADBListClass.class.php
Az oldal linkek megjelenítésének sablonja
Variable $pages
IsMySQLListClass::$pages in IsMySQLListClass.class.php
Adott limit mellett a megjelenítéshez szükséges oldalak minimális száma
Variable $pagevar
ADBListClass::$pagevar in ADBListClass.class.php
A változó neve, amiben az aktuális oldalszám lesz a $_GET tömbben.
Variable $prevLinkText
ADBListClass::$prevLinkText in ADBListClass.class.php
Az előző oldalra ugró link szövege
Variable $priKeys
ADBClass::$priKeys in ADBClass.class.php
A táblák elsődleges kulcs mezőinek nevét tároló tömb.
Variable $primary_key
ADBClass::$primary_key in ADBClass.class.php
Elsődleges kulcs mező neve
Variable $properties
ADBClass::$properties in ADBClass.class.php
A lekérdezhető mezők asszociatív tömbje
Variable $protectedTables
IsMySQLListClass::$protectedTables in IsMySQLListClass.class.php
Védett táblák listája. Ezekből a táblákból nem törölhető rekord a delete() metódussal.
Method page
IsMySQLListClass::page() in IsMySQLListClass.class.php
Aktuális oldalszám szerint lista inicializálása
Method page
ADBListClass::page() in ADBListClass.class.php
Aktuális oldalszám szerint lista inicializálása
Method pageLinkPattern
ADBListClass::pageLinkPattern() in ADBListClass.class.php
Method pageLinks
ADBListClass::pageLinks() in ADBListClass.class.php
Legenerálja és visszaadja a lapozó linkeket
Method pageNumber
ADBListClass::pageNumber() in ADBListClass.class.php
Aktuális oldalszám
Method pagevar
ADBListClass::pagevar() in ADBListClass.class.php
Method prevLinkText
ADBListClass::prevLinkText() in ADBListClass.class.php
Method protectTable
IsMySQLListClass::protectTable() in IsMySQLListClass.class.php
Egy táblát le lehet vele védeni, hogy a megvalósított listában egy törlés esetén abból a táblából ne lehessen semmit sem kitörölni. Hasznos, ha például egy üzenetlistából törlünk felhasználói azonosító alapján a delete() -el, és nem szeretnénk, hogy a felhasználó is törlődjön.
r
top
Variable $records
IsMySQLListClass::$records in IsMySQLListClass.class.php
Lista elemeit tároló tömb
Class REDBObjects
REDBObjects in REDBObjects.class.php
Project kezelő osztály
Page REDBObjects.class.php
REDBObjects.class.php in REDBObjects.class.php
s
top
Variable $sql
IsMySQLListClass::$sql in IsMySQLListClass.class.php
Az sql kód from utáni része, amivel inicializálva lett a lista
Variable $startLinkText
ADBListClass::$startLinkText in ADBListClass.class.php
Első oldalra ugró link szövege
Method sep_table_field
ADBClass::sep_table_field() in ADBClass.class.php
Tábla és mezőnevet szétválasztó metódus
Method setPagesAndCount
IsMySQLListClass::setPagesAndCount() in IsMySQLListClass.class.php
Method setUrl
ADBListClass::setUrl() in ADBListClass.class.php
A lapozáshoz az url beállítása
Method startLinkText
ADBListClass::startLinkText() in ADBListClass.class.php
t
top
Variable $tableAliases
ADBClass::$tableAliases in ADBClass.class.php
Táblák alias-ai a kulcsok, és az eredeti tábla az érték
Variable $tablelist
ADBClass::$tablelist in ADBClass.class.php
A megvalósítandó táblák listája
Variable $tableName_signal
ADBClass::$tableName_signal in ADBClass.class.php
Táblanevet jelző string
Variable $table_field_sep
ADBClass::$table_field_sep in ADBClass.class.php
Táblanevet és mezőnevet elválasztó string
u
top
Method unProtectTable
IsMySQLListClass::unProtectTable() in IsMySQLListClass.class.php
Method update
IsMySQLClass::update() in IsMySQLClass.class.php
Adatok frissítése
Method update
IIsDBClass::update() in IIsDBClass.class.php
Rekord(ok) frissítése/módosítása
Method uses
REDBObjects::uses() in REDBObjects.class.php
Adott adatbázis típushoz megfelelő osztályok importálása
_
top
Method __construct
IsMySQLClass::__construct() in IsMySQLClass.class.php
IsMySQLClass osztály konstruktora
Method __construct
IsMySQLListClass::__construct() in IsMySQLListClass.class.php
Konstruktor
Method __get
IIsDBClass::__get() in IIsDBClass.class.php
Mezőnevek objektum tulajdonságokként való megvalósítása.
Method __set
IIsDBClass::__set() in IIsDBClass.class.php
Mezőnevek objektum tulajdonságokként való megvalósítása.
Method __toString
IteratorEndException::__toString() in IteratorEndException.class.php
Method __toString
NotIssetPropertyException::__toString() in NotIssetPropertyException.class.php
Method __toString
IncompatibleTable::__toString() in IncompatibleTable.class.php
Method __toString
AmbiguousException::__toString() in AmbiguousException.class.php
a c d e g i k l m n o p r s t u _